dichter, denker, kunstenaar

Lezingen
Lezingen kunst / cultuur:

openen als pagina
 
• 2008 Stadslezing
• 2006 Medusa en haar lichaam
 

Artikelen kunst / cultuur:

openen als .pdf
 
• 2006 Autonoom kunstenaar – autonome kunst
• 2004 Hoezo kunstcrisis?
 


 

Neurale schoonheid

 
Lezing Filosofisch Café Hoogeveen op 25 november 2008
© 2008, Adrie Krijgsman, Assen NL.
 
Schoonheidservaring is afhankelijk van verschillende factoren, of anders geformuleerd: van een context.
Zo kun je onder invloed van alcohol of andere middelen verrukt zijn over de schoonheid van iets, wat je na ontnuchtering eigenlijk helemaal niets vindt.
Je kunt tijdens een vakantie helemaal uitzinnig raken door bepaalde muziek, die achteraf, eenmaal weer thuis, eigenlijk niet om aan te horen is, of je kunt met een geliefde aan je zijde een landschap prachtig vinden maar als je er alleen bent denkt: nou, is dat het nou?
Het zal u opgevallen zijn dat de voorbeelden allemaal zijn gerelateerd aan de plaats of toestand waarin het lichaam zich bevindt. Schoonheidservaring heeft een lichamelijke component; ik kom daar op terug.
 
Over het hoe en waarom van de schoonheid wordt al eeuwen nagedacht. De Pythagoreeërs, in alles en overal op zoek naar getalsverhoudingen, hielden zich al bezig met de schone gestalte, vooral in de muziek.
Wat mij dan meteen interesseert is of je schoonheidservaring zelf in getallen kunt vastleggen, of berekenen. Binnen die zoektocht naar de getalsverhoudingen van de Pythagoreeërs, zou je dan de schoonheid van de mathematica zelf nog kunnen noemen, want er bestaan natuurlijk prachtige mathematische formules.
Zo is Einsteins E=MC2 van een schitterende schoonheid, die in enkele tekens een zeer complex natuurkundig gebeuren weergeeft, zo ook het a2+b2=c2 van Pythagoras, aan wie de Pythagoreeërs hun naam hebben ontleend.
 
… lees verder>>>
 
 

Meervoudige identiteit (The multiple Dutch)

 
Lezing Kunst in de Kop, Groningen, 1 juni 2008
© 2008, Adrie Krijgsman, Assen NL.
 
Tja, de Nederlandse identiteit, of de identiteit van de Nederlander.
– Een aantal jaren geleden hadden wij, als Nederlanders, nog een Europese identiteit, met de Benelux en de EGKS zaten we in de voorhoede van een Verenigd Europa. Die identiteit lijkt van de ene op de ander dag verdwenen. In die Europese identiteit zaten weliswaar wat anti-Duitse, vooral voetbal-sentimenten, enkele bezwaren tegen de Franse arrogantie, maar toch, we hadden een Europese identiteit. Die identiteit verdween met de gulden.
 
– Op een ander vlak had Nederland een Protestantse identiteit. Brabant en Limburg werden als Nederlands getolereerd, maar hoorden er niet echt bij, die hadden een andere identiteit. Na de secularisering in de vorige eeuw is dat redelijk goed gekomen, niet in de laatste plaats omdat Brabant, en dan vooral de regio Eindhoven-Tilburg, een modern, economisch interessant gebied werd.
Overigens voelt Noord-Nederland zich ook niet volledig opgenomen in de Nederlandse identiteit en is trots op zijn ‘eigenheid’. Friezen zijn een ander volk met een eigen taal en nog steeds zijn er mensen die prat gaan op het Drentse volkskarakter. Met het verdwijnen van de Europese identiteit lijkt de Regionale identiteit terug te keren. En de Nederlandse? Die zwerft daar ergens tussenin.
 
… lees verder>>>

jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu