Mediterrane Letteren Festival in Assen

Het poëtisch gehalte van Assen is soms overduidelijk aanwezig, maar meestal sluimert het – waarschijnlijk onder dat bekende maaiveld. Dit werd vrijdag (19 dec.) weer eens duidelijk tijdens het zeer succesvolle Mediterrane Letteren Festival. ’s Middags in Theatercafé De Kolk met dichters uit Assen en de regio en ’s avonds in Xapoe met de Mediterrane dichters. Voor de dichters zie het blog van 16 december. Het thema dit jaar was het optimisme van de liefde. De meeste gedichten gingen dan ook over dat thema. Dat kon de liefde binnen relaties zijn, de afgewezen liefde of de liefde voor het land van herkomst zoals onder meer verwoord door Djodjie Rinsampessy (met mooie, subtiele muzikale begeleiding), Hassan Golbang Khorasani en Mowaffk Al-Sawad. Er was alom lof voor de opzet van het programma en de hoge kwaliteit van de dichters, waarbij de diversiteit aan culturen centraal stond. Wat mij, als organisator, daarbij opvalt is dat de interculturele misverstanden die we in het maatschappelijk verkeer regelmatig tegenkomen in de poëzie geheel afwezig zijn. Ook wat het thema (de liefde) betreft denken we weleens dat andere culturen anders met liefde omgaan, denk aan onderdrukking, polygamie, temperamentverschillen of religieuze invloeden. Toch blijkt liefde in de poëzie universeel overeenkomstig te zijn, zowel binnen relaties als met betrekking tot het land van herkomst. Dat bevestigt mijn conclusie dat het belang van de poëzie te vaak wordt onderschat; poëzie die niet alleen voorkomt in gedichten, maar ook in kinderliedjes, songteksten, religieuze lederen, sagen en legenden, bij bruiloften, begrafenissen en sinterklaasfeesten. Zowel in de historie als in het hedendaagse leven, zowel hier als in welke cultuur dan ook: De poëzie is alom aanwezig! Het zou mij dan ook een lief ding waard zijn als er in Assen een vast poëziepodium zou kunnen komen waar het belang van de poëzie op poëtische wijze verder kan worden uitgedragen en ontwikkeld. Dat gaat verder dan een stadsdichter en beperkt zich niet tot een incidenteel programma. Ik vind het nog steeds jammer dat de gemeente Assen de tweemaandelijkse literaire matinees, die een aantal jaren geleden bij DeFKa plaatsvonden, niet langer wilde ondersteunen. Jammer is ook dat de openbare bibliotheek of de stadsdichter hieraan geen vervolg hebben gegeven. Verheugend is wel dat de gemeente Assen het Mediterrane Letteren Festival ruimhartig heeft ondersteund. Dat geeft nieuwe hoop voor een poëziepodium in Assen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *