Open brief aan wethouder Cultuur Assen

Beste Maurice Hoogeveen,

Wederom verbaasde je mij in de raadsvergadering vanavond door de vraag van Geert-Jan van Halen (PvdA), over aandacht voor het Stedelijk Museum Assen, te beantwoorden in een negatieve stellingname. Namelijk dat SMAHK extra inzet moet tonen. Een dergelijk antwoord was er enkele weken geleden ook al op de vraag van Luuk Rengers (PvdA). Toen ging het naast de huisvesting van SMAHK ook over de ateliers, waarbij je stelde dat Assen geen atelierbeleid heeft en je suggereerde dat Ad Hoc daarvoor een geschikte partij zou zijn.
Inconsequentie is je hierin niet toe te dichten. Dat is anders als we je instemming met Rasker (VVD) en Wienen (CU) beluisteren waar het aandacht voor kleine(re) instellingen betreft. Juist voor die kleinere instellingen verdedig je het extra subsidie voor Zuidhaege.

SMAHK is een kleinere instelling, die niet in Zuidheage zit. Dat is echter geen reden om inconsequent te zijn wat betreft het beleid voor kleinere instellingen – zou het althans niet moeten zijn. Het gaat immers om cultuur! Dat cultuur ook financierbaar moet zijn staat buiten kijf, maar cultuur staat voorop en niet het gebouw waarin het plaatsvindt. Als wethouder van cultuur mogen we zo’n standpunt van jou toch verwachten? Vastgoed is een andere tak van sport. En laten we wel zijn, SMAHK is met een gemeentelijk subsidie van € 17.500,- nu niet bepaald een enorme kostenpost voor de samenleving, die daar jaarlijks een achttal tentoonstellingen, enkele lezingen en bij voldoende tijd ook poëzievoordrachten en enkele kleinschalige theatervoorstellingen voor terug krijgt.

Het is ook wat gemakkelijk als je stelt dat SMAHK extra inzet moet tonen. Hoeveel mag je verwachten van een 100% vrijwilligersorganisatie, die ook nog faciliterend voor andere vrijwilligersorganisaties werkt, o.a. administratie en website voor MetaForum Assen, de jaarlijkse buurtondernemersmarkt.

Zo’n negatieve stellingname als geuit in de raadsvergaderingen is dan ook ongepast voor een wethouder van Cultuur.

SMAHK
Adrie Krijgsman

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *